Dane na stronie pobierane są automatycznie z Kingofsat, jeśli dane kanału w pakiecie się tam nie znajdują nie będą widoczne również tutaj.
Data are taken from Kingofsat automatically, if there is no channel in packet, it will be no visible here.

 Zaznacz pakiety z których mają być możliwe programy do wybrania, wygenerowane zostaną tylko zaznaczone kanały

 Choose the packages we should use to show available channels, there will be generated only choosen channels

(tutaj wygenerujesz własne dopasowane services) (here you can generate your own personalized services)


Wybierz rodzaj sortowania wyświetlanej listy / Choose sort type of channel list