Dane na stronie pobierane są automatycznie z Kingofsat, jeśli dane kanału w pakiecie się tam nie znajdują nie będą widoczne również tutaj.
Data are taken from Kingofsat automatically, if there is no channel in packet, it will be no visible here.

 Pobierz zaznaczone / Download selected

 Sortowanie kanałów (domyślnie wg Kingofsat) / Channels sorting (default as on Kingofsat)

 Pliki / Files

Oscam.srvid (srvid)

Oscam.srvid2 (srvid new format)

Oscam.services (services)

CCcam.channelinfo (channelinfo)

CCcam.prio (prio)

oscam.dvbapi (dvbapi)